1. 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane Świętem Matki Boskiej Gromnicznej, i jest to zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 r. Modlimy się za wszystkie osoby w sposób szczególny poświęcone Bogu. W naszej parafii są i modlą się za nas ss. Pasjonistki, a także jedna dziewica konsekrowana. Dziękujemy im za świadectwo życia poświęconego Bogu i służbie Kościoła oraz życzymy wielu łask Bożych, wytrwania w pięknym charyzmacie i trwania pośród nas, ponieważ ich modlitwy i świadectwo są nam bardzo potrzebne. W tym dniu Msze św. są w następującym porządku: g. 9.00, 11.00 i 18.00. Ofiary przeznaczone są na zakony klauzurowe. Przynosimy tego dnia świece, symbol Jezusa, który jest Światłością świata.
  2. W tym tygodniu jest: 1-szy czwartek miesiąca: wystawienie NS i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne od g. 17.30; – 1-szy piątek: spowiedź od g. 16.45 i wystawienie NS od g. 17.30; – 1-sza sobota: nabożeństwo o g. 8.30 i różaniec po Mszy św. wieczorowej o g. 18.00.
  3. Skończyła się wizyta duszpasterska, która była dla wspólną radością przeżywaną w rodzinach i spotkaniach indywidualnych. Dziękujemy za wspólną modlitwę, miłe rozmowy, ciepłe słowa i złożone ofiary. Dziękujemy wszystkim, którzy organizowali dla nas przyjazdy, wspierali dobrym słowem i odwozili do naszego domu. Dziękujemy Wam za świadectwo wiary.
  4. Rozpoczęły się ferie. Życzymy wszystkim dobrego i bezpiecznego odpoczynku. Niech aniołowie stróżowie Was strzegą i zaprowadzą bezpieczną drogą do celu podróży oraz strzegą w drodze do domu. Msze św. są w dni powszednie o g. 9.00 i 18.00. Nie ma Mszy św. o g. 7.00 w kościele Ducha Św. Niedzielny porządek Mszy św. pozostaje bez zmian.
  5. W lutym nie będzie spotkań dla dzieci przygotowujących się do Komunii i kandydatów do bierzmowania.
  6. Prosimy o zgłoszenie się kogoś z rodziny zmarłej Krystyny Pikalskiej do ks. Adama do zakrystii.
  7. Zachęcamy do nabywania nowego nru GN.
  8. Dzisiejsze ofiary przeznaczamy zgodnie z zarządzeniem Biskupa na renowację Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, które służy m.in. polskim księżom studentom. Dziękujemy za ofiary indywidualne i przelewane na konto. Jezus pragnie przychodzić do naszych serc z darem miłości, pokoju i radości. Jeśli przyjmiemy Go z ufnością, wypełni nasze serca po brzegi swoją obecnością i mocą na dzień dzisiejszy i cały tydzień.

Ksiądz Proboszcz