1. We wtorek jest Święto ofiarowania Pańskiego. Jest to zarazem Dzień Życia Konsekrowanego. Wszystkim osobom konsekrowanym, a w szczególności naszym ss. Pasjonistkom składamy życzenia wytrwania w pięknym powołaniu, radości i pokoju serca, którego udziela Jezus. Modlimy się także o powołania do życia konsekrowanego, szczególne do ss. Pasjonistek. Wraz z tym świętem, kończymy okres śpiewu pięknych kolęd. Zdejmujemy piękną bożonarodzeniową dekorację. W tym dniu Msze św. w porządku zwykłym: g. 7.00. 9.00 i 18.00, ponieważ jest to dzień roboczy. Będzie poświęcenie gromnic.
  2. W tym tygodniu jest pierwszy czwartek miesiąca: wystawienie NS o g. 17.30 i modlitwa o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego; pierwszy piątek miesiąca: spowiedź od g. 16.45 i wystawienie NS od g. 17.30; pierwsza sobota miesiąca: nabożeństwo maryjne o g. 8.30 i różaniec po Mszy św. wieczorowej.
  3. Spotkanie dzieci przygotowujących się do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych odbędzie się 14 lutego o g. 11.00. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się w 21 lutego o g. 12.30.
  4. Branie miary do uszycia alb dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się w czwartek od g. 15.30 z podziałem na grupy. Zaliczka wynosi 50 zł. Szczegóły podadzą katecheci.
  5. Trwa duchowa akcja Zdobywamy Jeruzalem, która jest modlitwą o rozbudzenie wiary i miłości w naszej parafii oraz o ochronę przed zakażeniami. Obrazki z datą i tajemnicą różańca są wyłożone na stoliku na środku kościoła.
  6. Kurs dla narzeczonych rozpoczyna się w 1-szą sobotę lutego o g. 19.00 w parafii szkolnej.
  7. W przyszłą niedzielę chcemy wspomóc małą Laurę chorą na rdzeniowy zanik mięśni, który prowadzi do całkowitego paraliżu. Dlatego zbierać będziemy do puszek ofiary.
  8. Zachęcamy do nabywania nowego numeru GN i MGN. Po waszej lewej stronie w kasecie jest interesująca prasa, można ją pobrać za dobrowolną ofiarą.
  9. Cieszymy się ze wspólnotowej modlitwy i dziękujemy za złożone ofiary dzisiaj i wszystkie indywidualne. Jezus pragnie uzdrawiać nasze serca i napełniać radością oraz pokojem. Nieśmy uśmiech, radość, pokój i życzliwość naszym najbliższym i spotkanym ludziom.

Ksiądz Proboszcz