Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam.

Symeon i Anna symbolizują tę właśnie prawdę Ewangelii. Jeśli prawdziwie szukasz Boga, odnajdziesz Go z pewnością. A gdy Go znajdziesz, musisz przygotować się na kolejny cień radości – ten Bóg będzie odrzucony przez wielu. Są tacy, którzy nie chcą Go w swoim życiu, którym krzyżuje plany i jest dla nich odrazą. Radość odnalezionego Boga miesza się tutaj z tragedią odrzucenia Go przez innych.
W tej tajemnicy  Maryja wie, że nie może mieć swojego Syna tylko dla siebie, bo On całkowicie należy do Ojca. Czasami trzeba oddać Bogu to, co najcenniejsze, aby zyskać jeszcze więcej.
Czy potrafisz oddać Bogu to, co dla ciebie jest największą wartością, bez której nie mógłbyś żyć?
Maryjo, proszę, naucz mnie szukać, pukać abym mogła znaleźć pokój i radość, który płynie od Jezusa.

Zofia Hołubicka