1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, ponieważ w nim dokonują się najważniejsze dla chrześcijan wydarzenia: męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. W W. Czwartek o g. 16.00 i 18.00 jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy św. o g. 18.00 przeniesiemy Jezusa Eucharystycznego do Ciemnicy. Ta Msza będzie transmitowana przez parafialnego facebooka. Czuwanie całonocne podjęła grupa Odnowy w Duchu Św.
 2. W W. Piątek będzie o g. 15.00 będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego, o g. 16.00 i 18.00 nabożeństwo wielkopiątkowe. Po nabożeństwie o g. 18.00 przeniesiemy Jezusa Eucharystycznego do przygotowanego grobu. To nabożeństwo będzie transmitowane przez parafialnego facebooka. Będzie całonocna adoracja i czuwanie.
 3. W W. Sobotę Msza Wigilii Paschalnej o g. 20.00. Msza Wigilii będzie transmitowana przez parafialnego facebooka. Będzie czuwanie całonocne. Proszę strażaków o podjęcie trzymania straży przy grobie Pana Jezusa z soboty na niedzielę.
 4. W Niedzielę Zmartwychwstania przeżyjemy Mszę rezurekcyjną o g. 6.00. Ta Msza św. będzie transmitowana przez parafialnego facebooka. Kolejne Msze o g. 9.30, 11.00, 12.30, 16.00 i 18.00. Nie ma Mszy św. o g. 7.00 i 8.00.
 5. W Poniedziałek Wielkanocny, czyli drugi dzień Świąt Msze św. w porządku niedzielnym: g. 7.00, 8.00, 9.30 (transmitowana przez parafialnego facebooka), 11.00, 12.30, 16.00 i 18.00.
 6. Spowiedź podczas nabożeństw oraz w W. Sobotę od g. 9.00 do g. 18.00 z przerwą od g. 13.00 do g. 14.00.
 7. Błogosławieństwo pokarmów odbędzie się – zgodnie z zaleceniami biskupa – na zewnątrz kościoła. Każdy trzyma koszyczek z pokarmami, a ksiądz podchodzi i błogosławi. Błogosławieństwo rozpoczniemy od g. 9.00 i będzie co pół godziny. O g. 17.00 po raz ostatni będzie błogosławieństwo pokarmów.
 8. Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia będą także transmitowana z katedry płockiej przez facebooka Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. One mają pierwszeństwo, zgodnie z wolą biskupa, i zachęcamy do uczestnictwa w nich.
 9. Dziękujemy za zorganizowanie p. Hannie Witktor, szefowej Parafialnego Koła Caritas, sprzedaży świec wielkanocnych i uczestniczących w tym pięknym dziele: wolontariuszom z ZS nr 2 i ich opiekunce p. Bogusławie Krajewskiej, wolontariatowi parafialnemu oraz p. Hannie Wierzbowskiej i p. Krzysztofowi Żółtańskiemu.
 10. Przy naszej farze w donicach zostały posadzone piękne kwiaty. Dziękuję paniom za pracę i przystrojenie naszej dostojne fary. Prosiły o anonimowość.
 11. Dziękujemy ks. Adamowi za wielkopostne, sobotnie medytacje. Mogliśmy uczyć się przeżywania słowa Bożego.
 12. Z racji na obostrzenia wynikające z pandemii w naszej farze mogą uczestniczyć w nabożeństwach 22 osoby. Przy ładnej pogodzie będą wystawione ławki na zewnątrz fary, aby przy zachowaniu odległości 1,5 m, chętni mogli uczestniczyć w nabożeństwach. Przypominamy, że wszyscy – zgodnie z przepisami – mają obowiązek noszenia masek.
 13. Dziękujemy p. staroście i burmistrzowi za środki chroniące przed pandemią.
 14. Wspólna modlitwa pogłębia więzy parafialne. Dziękujemy za złożone ofiary dzisiaj i te indywidualne. Przeżyjmy te wielkie dni z myślą o miłosiernym Jezusie, który ukochał nas do końca, aż po krzyż.

Ksiądz Proboszcz