Ogłoszenia duszpasterskie. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego ( 31.04.24)

 

  1. Dziś Msze Św. jeszcze o godz. 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Nie ma Mszy Św. o godz. 7.00, 8.00. Jutro niedzielny porządek Mszy Św. Jutrzejsze ofiary przeznaczone są na cele edukacji katolickiej naszej diecezji.
  2. Przyszła niedziela jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Możemy uzyskać odpust w tym dniu pod zwykłymi warunkami.
  3. Życzenia Biskupa Płockiego.
  4. W tym tygodniu jest pierwszy czwartek miesiąca i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek – spowiedź od godz. 16.45 i wystawienie Najświętszego Sakramentu; pierwsza sobota – nabożeństwo maryjne o godz. 8.30.
  5. Jest nowy numer GN.
  6. Kochani! Pragnę dołączyć się do słów biskupa. W imieniu własnym oraz duszpasterzy chciałbym złożyć Wam, miłym gościom , których wielu widzę, władzom miasta, powiatu, gminy, wszystkim urzędom, szkołom, zakładom pracy i szpitala, siostrom zakonnym, wszystkim rodzinom, dzieciom, osobom chorym i przebywającym za granicą, daleko od swoich bliskich serdeczne życzenia z okazji tych wielkich świąt. Niech radość wielkanocna, którą przyniósł Zmartwychwstały Chrystus, przenika nasze serca i umysły. Niech dociera do rodzin i wspólnot zarówno społecznych, jak i politycznych, do miejsc pracy  i kultury, ażeby nadawała blasku i skuteczności naszym wysiłkom i trudom. Niech nadzieja, która zwyciężyła porażkę i smutek, dociera do serc udręczonych i zasmuconych, ażeby na nowo w Chrystusie odkryli moc i siłę do dalszego życia. A nasze serca wypełnione ufnością i radością Zmartwychwstałego Pana promieniowały na zewnątrz i zapalały ogniem miłości i wiary w słabych oraz tracących nadzieję Niech Zmartwychwstały wszystkim błogosławi. Dobrej i radosnej niedzieli.

Podziękowania

  1. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w Triduum Paschalnym: księżom, lektorom, komentatorom, Rycerzom Jana Pawła II, zespołowi FanFary, śpiewającym, mężczyznom reprezentującym apostołów w akcie umycia nóg. Za piątkową Drogę Krzyżową przygotowaną przez p. Marzannę Jabłońską. Dziękujemy: – za piękne adoracje prowadzone przez młodzież z LO im. Sucharskiego z katechetką p. Małgorzatą Dzik i z Zespołu Szkół nr. 1 z katechetą p. Markiem Błaszkiewiczem w Wieką Sobotę; – Druhom z OSP                      z Bledzewa, którzy trzymali straż przez całą noc przy Grobie Pańskim;                                – członkom grupy Odnowy w Duchu Św., która podjęła całonocne czuwanie                    w Wielki Czwartek na Wielki Piątek. Dziękujemy za prowadzoną adoracje wszystkim grupom parafialnym.
  2. Dziękujemy za przygotowanie ciemnicy oraz pięknego i wymownego Grobu Pańskiego: ks. Krystianowi i grupie wspomagającej. Grób zdobi wiele kwiatów. Mogły się one znaleźć dzięki Waszej ofiarności, moi drodzy. Kołom Żywego Różańca, indywidualnym ofiarodawcom, dzisiaj w szczególności p. Jerzemu Mrozowi.
  3. Dziękujemy asyście procesyjnej, dziewczynkom sypiącymi kwiatkami i ich opiekunce s. Augustynie, p. Aldonie p. Zofii, całej służbie liturgicznej, która troszczyła się o piękno liturgii, a przygotowana była przez p. Dariusza Kaźmierczaka, ks. Krystiana oraz ks. Jarosława. Dziękujemy p. Dariuszowi Kaźmierczakowi , ceremoniarzowi, który czuwał nad przygotowaniem  i przebiegiem liturgii oraz Rycerzom Jana Pawła II. Dziękujemy chórowi                  z p. Kazimierzem i naszym solistom za śpiewy i wykonana Pasję w Niedzielę Palmową, kościelnemu p. Piotrowi, Miejskiej Orkiestrze z Sierpca                                         z kapelmistrzem p. Danielem Staniszewskim.
  4. Za fotorelacje dziękuję p. Justynie Olaszewskiej.