1. Dziś jest niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus wstępuje do Ojca i wynosi naszą ludzką naturę aż do tronu Boga, wskazując wielkość i przeznaczenie człowieka.
 2. W tym tygodniu przypada: – 1-szy czwartek miesiąca: wystawienie NS o g. 17.30 i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne ; – 1-szy piątek: spowiedź od g. 16.30 i wystawienie NS od g. 17.30; – 1-sza sobota: nabożeństwo maryjne o g. 8.30 i różaniec po Mszy św. wieczorowej.
 3. Próby generalne dzieci przygotowujących się do I Komunii św. będą: – grupa I we wtorek (31 maja) g. 16.00; – grupa II w środę (1 czerwca) g. 16.00. Spowiedź w piątek (3 czerwca) od g. 16.00. Próby dla dzieci przygotowujących się do tzw. II Komunii św. odbędą się: – I grupa w poniedziałek o g. 16.00; – II grupa w czwartek o g. 16.00.
 4. W tym tygodniu jest pierwsza środa miesiące, a zatem spotkanie członków KŻR o g. 17.15 z katechezą ks. Tomasza. Zapraszamy wszystkich chętnych.
 5. Odpust parafialny przeżywać będziemy 6 czerwca (poniedziałek) w kościele Ducha Św. Porządek Mszy św. w kościele Ducha Św.: g. 7.00, 9.00, 10.30. Chcemy przejść procesyjnie do fary na uroczystą Mszę św. o g. 18.00, dlatego przy kościele Ducha Św. gromadzimy się o g. 17.35. Zapraszamy dzieci komunijne i wszystkich na tę piękną uroczystość. Kazania wygłosi ks. Marek Tomulczuk prob. parafii klasztornej.
 6. W czwartek odbyła się wizytacja ks. bpa Piotra Libery. Przebiegła bardzo pozytywnie. Chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przebiegu tej uroczystości: wikariuszom ks. Tomaszowi, Jarosławowi i Adamowi, organiście p. Kazimierzowi, kościelnemu p. Piotrowi, liturgicznej służbie ołtarza, zarządcy cmentarza p. Adamowi, dyrektorowi LO p. Ewie Jancewicz, chorej p. Rozalii i jej rodzinie, liderom grup przedstawiającym sprawozdania, ss. Pasjonistkom, katechetkom, Rycerzom Zakonu Jana Pawła II, druhom i druhnom OSP, gospodyniom, paniom ofiarującym ciasta. Ks. Adamowi i s. Darii za dobre przygotowanie liturgii bierzmowania, chórowi i zespołowi, które śpiewały podczas liturgii.
 7. Podziękowanie kieruję do p. Janusza Sekulskiego, p. Stanisława Tomasika, p. Włodzimierza Rycharskiego i panów z firmy Malinowscy za przeprowadzenie koniecznych napraw.
 8. 16 czerwca będzie uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwana Bożym Ciałem. Uroczysta Msza św. w klasztorze o g. 11.00, a później procesyjne przejście tradycyjną trasą do 4 ołtarzy. Procesja zakończy się przy kościele szkolnym. Fara przygotowuje dwa ołtarze: jeden Sierpeckie Koło NSZZ Solidarność, drugi proszę o przygotowanie grupy parafialne. Zapraszamy strażaków do udziału w procesji i pomocy w asyście. W tym dniu będziemy mieć popołudniową adorację NS w naszej parafii wyznaczoną przez ks. Biskupa.
 9. Kontynuujemy duchową akcję Zdobywamy Jeruzalem, w której modlimy się o ożywienie wiary w Jezusa dla naszych parafian oraz dołączamy intencję pokoju na świecie i na Ukrainie. Obrazki są wyłożone w środku naszej pięknej fary.
 10. Decyzją ks. Biskupa ks. Tomasz Tomczak wikariusz naszej parafii przechodzi do pracy w parafii Dobrzyń n. Drwęcą.
 11. Zachęcam do nabywania nowego, interesującego nru GN. Na bocznym ołtarzu znajdują się ciekawa broszura dotycząca niepokojących zachowań dzieci i młodzieży w Internecie. Można ją wziąć, gdyż daje dużo ciekawych informacji.
 12. Dzisiejsze ofiary przeznaczone są, jak zapowiadałem, na WSD w Płocku. Dziękujemy za obecność o. duchownego Wojciecha Kruszewskiego i kleryków.

Ksiądz Proboszcz