1. Sierpień, a zwłaszcza jego pierwsza połowa to czas pieszych pielgrzymek do naszego narodowego częstochowskiego sanktuarium. Nie mogąc podążać osobiście, dołączamy przynajmniej duchowo do rzesz pielgrzymich; dołączamy swoje modlitwy i umartwienia, wszelki trud i wyrzeczenie. A wszystko to niech będzie ku jeszcze większej chwale Bogurodzicy w naszym narodzie i w naszych czasach. Dlatego zapraszamy wszystkich na Apel Jasnogórski o godz. 20:30
  2. Zachęcamy do abstynencji od napojów alkoholowych. Miejmy siłę i odwagę przeciwstawić się złu! Niech ta, jakże wymowna ofiara ludzi wierzących w Polsce, przyczyni się do obrony i ocalenia naszego narodu. Podejmijmy ten ofiarny czyn świadomi, jak wiele zależy od naszej osobistej postawy
  3. Ogłoszenie wójta
  4. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej

Ksiądz Tomasz