1. Od przyszłej niedzieli, 23 lipca obchodzić będziemy po raz 24. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Hasło tegorocznego tygodnia brzmi: „Z Kościołem na misyjnych drogach”. Modlimy się o bezpieczeństwo kierowców na drogach i szczęśliwe powroty. Wspierać będziemy w niedzielę 30 lipca misjonarzy polskich, którzy w trudzie i poświęceniu głoszą Jezusa w krajach misyjnych i promują naszą Ojczyznę. Święcić będziemy w niedzielę 30 lipca samochody i zbierać ofiary do puszek 1 gr za kilometr dla misjonarzy. W zeszłym roku otrzymaliśmy piękne podziękowanie za ofiary.
  2. Trwają wakacje. Pamiętajmy o dziękczynieniu Bogu za ten piękny czas i wspaniałą przyrodę. Módlmy się za podróżujących.
  3. Zachęcamy do nabywania nowego, interesującego nru GN. Jest także nowy nr Kotwica czasopisma pięknie opisującego pracę wolontariuszy z osobami chorymi i dostrzeganie w chorych wartości i czerpania od nich siły. Można Kotwicę wziąć za dobrowolną ofiarą.
  4. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary oraz ofiary indywidualne, dzisiaj szczególnie p. Walentynie Boros i p. Monice Piotrowskiej. Niech nasze serca będą otwarte na rzucane przez Jezusa słowa prawdy, miłości, wrażliwości i sprawiedliwości. Niech nie wyrwie ich z naszych serc ani Szatan, ani ludzie głoszący fałszywe i złe ideologie. Niech Jezus króluje w naszych sercach.

Ksiądz Proboszcz