1. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach Św. będzie poświęcenie pojazdów z okazji dnia św. Krzysztofa. Każdy kierowca otrzyma pamiątkowy obrazek. Ofiary zbierane podczas poświęcenia będą przekazane na zakup środków transportu dla misjonarzy
  2. 6 sierpnia wyrusza kolejna Płocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce albo do wspierania pielgrzymów modlitwą. Są już dostępne modlitewniki pielgrzyma duchowego, dzięki którym możemy duchowo być z pielgrzymującymi. Ponadto biorąc Modlitewnik przekazujemy dla pielgrzymów dobrowolne wsparcie materialne.
  3. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszej parafii w ramach akcji Zdobywamy Jeruzalem. Na stoliczku na środku kościoła znajdują się obrazki z intencjami modlitewnymi.
  4. Rycerze Zakonu Świętego Jana Pawła II w naszej parafii w dniu dzisiejszym rozprowadzają ścienny kalendarz rycerski na rok 2023. Święci i Błogosławieni Jana Pawła II. Całkowity koszt ze sprzedaży kalendarzy jest przeznaczony na działalność charytatywną. Cena 10 zł. Zechciejmy z życzliwością wesprzeć to dzieło naszych rycerzy.
  5. Zachęcamy do nabycia nowego numeru GN.

Ksiądz Tomasz