1. W najbliższą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Chcemy wielbić Jezusa i wywyższać Go w naszych sercach i świecie.
  2. Dziękujemy wszystkim za modlitwę za zmarłych w postaci Mszy św. i całorocznej modlitwy, tzw. wypominek. Zmarli potrzebują teraz nie tyle kwiatów i zniczy, choć są piękne, ile naszej modlitewnej pamięci, która pozwoli osiągnąć im radość wieczną. Przyjmujemy na Msze św. i wypominki.
  3. W zeszłą niedzielę dzieci otrzymały pamiątki w konkursie różańcowym za pracę plastyczną oraz za obecność na różańcu. Dziękujemy ks. Jarkowi za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu różańcowego dla dzieci.
  4. Spotkanie katechetów odbędzie się 27 listopada o g. 19.00 w domu parafialnym.
  5. Organista p. Kazimierz nie będzie roznosił opłatków wigilijnych z racji na pandemię. Można je nabyć przy wyjściu z fary bądź w kancelarii parafialnej.
  6. Ukazał się w poprzednim numerze GN w papierowej edycji płockiej oraz w wersji internetowej artykuł o parafialnym Kole Caritas z przewodniczącą p. Hanną Wiktor, opiekunem ks. Tomaszem, wolontariuszami i osobami wspomagającymi.
  7. Zachęcamy do nabywania nowego nru GN.
  8. Dziękujemy za wspólnotową modlitwę, która daje siły i pokój serca oraz za ofiary. Dziękujemy za ofiarę na kościół p. Teresie i Lucjanowi Gawin. Bóg pragnie obdarzać nas pokojem serca i radością z Jego bliskości oraz miłości najbliższych. Dzielmy się dobrym słowem, życzliwym uśmiechem i przyjaznym gestem. To wszystko przychodzi od miłosiernego Boga.

Ksiądz Proboszcz