Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

Czytanie z Listu Świętego Pawła do Efezjan (Ef 6, 10-20) Bracia: Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 17,17ba) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Kiedy patrzę na swoje życie myślę ile dobrych a ile złych słów słyszałem? Ile przez te doświadczenia rozmów, nie raz niełatwych doznałem łaski? Wypowiadamy potoki zbędnych wyrazów, nie Dowiedz się więcej…