Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 17,17ba) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Kiedy patrzę na swoje życie myślę ile dobrych a ile złych słów słyszałem? Ile przez te doświadczenia rozmów, nie raz niełatwych doznałem łaski? Wypowiadamy potoki zbędnych wyrazów, nie Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

Ef 4, 1-6 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 12, 49-53) Jezus powiedział do swoich uczniów: “Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza (12,35-38) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy Dowiedz się więcej…