I Niedziela Adwentu

Rozpoczynamy dzisiaj liturgiczny okres adwentu, czyli oczekiwania na narodzenie Jezusa. Podejmijmy jakiś wysiłek duchowy, aby przygotować nasze serca jak grotę w Betlejem na przyjście Pana. Zapraszamy dzieci i wszystkich na roraty o g. 18.00 do fary. Dziękujemy za przygotowanie pięknej dekoracji adwentowej: ks. Adamowi, Zofii Hołubickiej, Grzegorzowi Dybowskiemu, Wioletcie Boguckiej, Dowiedz się więcej…

Uroczystość Chrystusa Króla

Dzisiaj jest piękna uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to dzień patronalny AK. Oddajemy cześć Jezusowi i pragniemy, ażeby był Królem w naszych sercach, rodzinach, parafii, mieście i w Polsce. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy liturgiczny okres Adwentu. Zastanówmy się, co chcielibyśmy szczególnego przygotować dla Jezusa w naszych sercach. Spotkanie katechetów odbędzie Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

Ewangelia (Łk 19, 45-48) Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców». I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

Aklamacja (Por. J 15, 16) Alleluja, alleluja, alleluja Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, alleluja, alleluja Dziś potrzeba bardziej świadków, niż nauczycieli. To my powinniśmy być autorytetami dla swoich najbliższych. Świat, nasza Ojczyzna potrzebuje świadectwa. Wiara musi przynosić owoce, musi być żywa. Dowiedz się więcej…