I Niedziela Adwentu

Rozpoczynamy dzisiaj liturgiczny okres adwentu, czyli oczekiwania na narodzenie Jezusa. Podejmijmy jakiś wysiłek duchowy, aby przygotować nasze serca jak grotę w Betlejem na przyjście Pana. Zapraszamy dzieci i wszystkich na roraty o g. 18.00 do fary. Dziękujemy za przygotowanie pięknej dekoracji adwentowej: ks. Adamowi, Zofii Hołubickiej, Grzegorzowi Dybowskiemu, Wioletcie Boguckiej, Czytaj dalej…

Uroczystość Chrystusa Króla

Dzisiaj jest piękna uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to dzień patronalny AK. Oddajemy cześć Jezusowi i pragniemy, ażeby był Królem w naszych sercach, rodzinach, parafii, mieście i w Polsce. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy liturgiczny okres Adwentu. Zastanówmy się, co chcielibyśmy szczególnego przygotować dla Jezusa w naszych sercach. Spotkanie katechetów odbędzie Czytaj dalej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

Aklamacja (Por. J 15, 16) Alleluja, alleluja, alleluja Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, alleluja, alleluja Dziś potrzeba bardziej świadków, niż nauczycieli. To my powinniśmy być autorytetami dla swoich najbliższych. Świat, nasza Ojczyzna potrzebuje świadectwa. Wiara musi przynosić owoce, musi być żywa. Czytaj dalej…