Nieustanne pogłębianie wiary

W dzisiejszym fragmencie wyjętym z Ewangelii wg św. Jana spotykamy człowieka niewidomego od urodzenia. Dzisiaj powiedzielibyśmy z dysfunkcją wzroku, człowieka z niepełnosprawnością. Apostołowie zadają dziwne pytanie, dotyczące odpowiedzialności za ten brak. „Kto zgrzeszył: on czy jego rodzice?” Może nas dziwić tak postawione pytanie. Jak mógł zgrzeszyć, będąc w łonie matki? Czytaj dalej…

Rozważanie katechizmowe na dziś

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że do grzechów, sprzeciwiających się pierwszemu przykazaniu należy zaliczyć bezbożność, czyli nieliczenie się z Bogiem. Czym w istocie jest ten grzech? Pismo Święte ukazuje bezbożność jako postawę, która jest przeciwna pobożności i polega na tym, że z pogardą dla Boga i Jego Prawa wiąże się pewna Czytaj dalej…

Rozważanie na dziś

,,Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”. Reprezentantem naszych myśli, a przede wszystkim wnętrza serca jest nasza mowa. To, co wypowiadam staje się moją własnością – muszę wziąć za to odpowiedzialność. Wartość moralną tego co wypowiadamy warunkuje prawda. Wynika to wprost ze Czytaj dalej…

Rozważanie na dziś

,,Ja to ujrzałem i daje świadectwo, że On jest Synem Bożym.” ( J 1, 34) To wyznanie św. Jana Chrzciciela prowadzi nas do centrum chrześcijańskiej wiary. Wierzymy i wyznajemy, że Jezus jest Bogiem. Tę wiarę pomimo wielu różnic doktrynalnych podzielają wszyscy nasi ochrzczeni bracia i siostry. Osoba Jezusa Chrystusa łączy Czytaj dalej…

Słowo na niedzielę – J 1, 1-18

„W Nim było życie, a życie było światłością ludzi” J 1,4 Jak żyjesz? Co u ciebie słychać? Te pytania często zadajemy w towarzyskich rozmowach. Wsłuchujemy się z niecierpliwością na odpowiedź rozmówcy, czym on teraz żyje. A czym można żyć? Można żyć Facebookiem, długimi rozmowami telefonicznymi, interesującą książką, dobrym filmem. Choć Czytaj dalej…