Nieustanne pogłębianie wiary

W dzisiejszym fragmencie wyjętym z Ewangelii wg św. Jana spotykamy człowieka niewidomego od urodzenia. Dzisiaj powiedzielibyśmy z dysfunkcją wzroku, człowieka z niepełnosprawnością. Apostołowie zadają dziwne pytanie, dotyczące odpowiedzialności za ten brak. „Kto zgrzeszył: on czy jego rodzice?” Może nas dziwić tak postawione pytanie. Jak mógł zgrzeszyć, będąc w łonie matki? Czytaj dalej…

Rozważanie na dziś

,,Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”. Reprezentantem naszych myśli, a przede wszystkim wnętrza serca jest nasza mowa. To, co wypowiadam staje się moją własnością – muszę wziąć za to odpowiedzialność. Wartość moralną tego co wypowiadamy warunkuje prawda. Wynika to wprost ze Czytaj dalej…