Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Dzisiaj przeżywamy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Oddajemy cześć Jezusowi jako Panu i Królowi całego świata, który stworzył i swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem odkupił. Niech będzie Panem i Zbawicielem w naszych sercach i obyśmy odważnie świadczyli o naszej pięknej wierze wobec innych. Po Mszy św. o g. 18.00 będzie wieczór Dowiedz się więcej…

XXXIII Niedziela Zwykła

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w naszej pięknej farze w podniosłej uroczystości kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada. Dziękujemy za bogatą dekorację kwiatową starostwu sierpeckiemu. Dziękujemy także wszystkim, którzy adorowali Jezusa Eucharystycznego w całodziennej piątkowej adoracji. Dzisiaj obchodzimy 5. Światowy Dzień Ubogich. Została zorganizowana w naszej parafii zbiórka środków higienicznych dla Dowiedz się więcej…

XXXII Niedziela Zwykła

Ks. Proboszcz dziękuje wszystkim, którzy składali mu życzenia w dniu imienin oraz ofiarowali piękny dar modlitwy, w sposób szczególny wszystkim grupom parafialnym. Za tydzień w niedzielę spotkanie dzieci przygotowujących się do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych o g. 11.00. Dzisiaj na Mszy św. o g. 11.00 rozdaliśmy dzieciom upominki za obecność Dowiedz się więcej…

XXX Niedziela Zwykła

Dziękujemy wszystkim, którzy byli na tamie we Włocławku w miejscu męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i modlili się. Dziękujemy ks. Adamowi za zorganizowanie wyjazdu. Dzisiaj o g. 12.30 jest uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w kolejną rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dziękuję za organizowanie tej uroczystości Radzie Dowiedz się więcej…

XXIX Niedziela Zwykła

W piątek był pochówek dzieci utraconych na naszym cmentarzu. Dziękujemy wszystkim obecnym za modlitwę i wsparcie dla cierpiących rodzin. Dziękujemy za zorganizowanie pochówku pielęgniarce, p. Marzenie Antoszewskiej, dyrektorce MOPS-su, p. Alinie Olszewskiej, firmie Malinowscy i ks. Adamowi za nabożeństwo. Jutro obchodzimy święto św. Łukasza Ewangelisty. Jest on patronem służby zdrowia. Dowiedz się więcej…